Sigurnost i kvaliteta proizvoda dostupnih u našim trgovinama na prvom su mjestu.

Proizvodi koje prodajemo moraju udovoljavati određenim sigurnosnim zahtjevima i ni na koji način ne smiju ugroziti sigurnost ili zdravlje korisnika i drugih tijekom uporabe. Navedenu preporučenu dob djeteta za pojedini proizvod je tvrtka Pikapoka d. o. o. dobila od uvoznika, distributera, proizvođača ili zastupnika proizvoda. Specifičnu dob djeteta za upotrebu pojedinog proizvoda određuje proizvođač na temelju važećih propisa i zakona, djetetovog senzornog, motoričkog i mentalnog razvoja te relativnih ograničenja u uporabi.

Navedena preporučena dob i / ili opterećenje uzmite kao referntnu točku prije kupnje proizvoda. Pri odabiru proizvoda uzmite u obzir okolnosti i vještine djeteta te njegove snage i slabosti i na toj osnovi pronađite proizvod koji će potaknuti djetetov razvoj na određenom području.

Kada upotrebljavate proizvod, slijedite preporuke i naputke, upute proizvođača za sigurnu i ispravnu uporabu proizvoda te sljedeće SIGURNOSNE UPUTE I UPOZORENJA.

1. Igračke i predmeti koji nisu namijenjeni djeci mlađoj od 36 mjeseci

Imajte na umu da neke igračke i proizvodi mogu biti opasni za djecu mlađu od 36 mjeseci, pa je jedno od ovih upozorenja navedeno na ovim proizvodima:

UPOZORENJE! Nije prikladno za djecu mlađu od 36 mjeseci.

UPOZORENJE! Nije prikladno za djecu mlađu od tri godine.

Upozorenje u obliku sljedeće grafičke slike:

Uz ovo upozorenje priložit će se objašnjenje specifičnih opasnosti zbog kojih je potrebna ova mjera opreza.Ova se točka ne odnosi na igračke i proizvode koji su zbog svoje funkcije, dimenzija, karakteristika, svojstava ili drugih valjanih razloga očito neprikladni za djecu mlađu od 36 mjeseci.

2. Igračke za slobodne aktivnosti

Izraz "igračka za slobodne aktivnosti" znači igračka za kućnu upotrebu kod koje potporna konstrukcija ostaje nepomična tijekom aktivnosti, a igračka je namijenjena djeci za obavljanje bilo koje od sljedećih aktivnosti: skakanje, penjanje, ljuljanje, klizanje, ljuljanje, rotiranje, puzanje ili bilo koja kombinacija gore spomenutih aktivnosti. Sljedeće upozorenje odnosi se na igračke za slobodne aktivnosti:

UPOZORENJE! Samo za kućnu upotrebu.

Igračkama za slobodne aktivnosti pričvršćene na okvir i, ako je potrebno, ostalim igračkama za slobodne atktivnosti priložene su upute koje skreću pozornost na potrebu provjeravanja i održavanja glavnih dijelova proizvoda (opruge, pričvršćivača, nosača) u određenim intervalima i upozoravaju na mogućnost padova ili prevrtanja ukoliko se takve provjera ne vrše. Npr. provjerite stanje proizvoda prije svake uporabe (montaža, zaštita, plastični dijelovi i / ili električni dijelovi) Redovito provjeravajte sigurnosne i osnovne elemente i po potrebi ponovno zategnite ili pričvrstite. Ako utvrdite nedostatak,nemojte koristiti proizvod dok ne uklonite kvar/nedostatak. Nepoštivanje uputa može dovesti do pada, prevrtanja ili druge štete na proizvodu.) Uz proizvod moraju biti priložene upute za pravilno sastavljanje igračke, te jasno označeni koji dijelovi mogu biti opasni ukoliko nisu pravilno sastavljeni. Također se moraju navesti specifični podaci u vezi s odgovarajućom površinom na koju se igračka treba postaviti.

You have successfully subscribed!
This email has been registered